Upit Sadržaj, pronađeno natuknica: 397

rez

rez, filmološki i filmski profesionalni proizvodni termin, način montažnoga povezivanja kadrova, montažni ...

rezime

rezime (franc. résumé), kratak sadržaj nekog usmenog izlaganja ili spisa; sažetak. ...

Ricardo, David

Ricardo [rikα:'dəu], David, britanski ekonomist (London, 18/19. IV. 1772 – Gatcombe Park, 11. IX. 1823). ...

riječ

riječ, intuitivno određen pojam kojim se u svakodnevnom jeziku označavaju osnovne jezične jedinice za ...

Rinton

Rinton (grčki Ῥίντων, Rhíntōn), grčki dramski pjesnik (IV/III. st. pr. Kr.). Podrijetlom iz Sirakuze, ...

roba

roba (talijanski roba ili robba < franački raube: plijen), dobro koje zadovoljava određenu čovjekovu ...

Rouault, Georges

Rouault [ʀwo], Georges, francuski slikar i grafičar (Pariz, 27. V. 1871 – Pariz, 13. II. 1958). U mladosti ...

Rousseau, Jean-Jacques

Rousseau [ʀusọ'], Jean-Jacques, francuski filozof, politički teoretičar, književnik i glazbenik švicarskog ...

Ruskin, John

Ruskin [rʌ'skin], John, engleski pisac, likovni i društveni kritičar i teoretičar, slikar (London, 8. II. 1819 ...

salon

salon (francuski < talijanski salone, uvećanica od sale: dvorana). 1. Veća prostorija u stanu, obično ...

|<  < (31)  32  33  34  35  36  37  38  39  40