Upit Sadržaj, pronađeno natuknica: 397

drvo

drvo, termin koji ima dvostruko značenje: 1. određeni oblik drvenaste biljke (latinski arbor) i 2. tvar, ...

duboke strukture

duboke ili dubinske strukture, u transformacijsko-generativnoj gramatici opća apstraktna pravila o ustrojstvu ...

dug

dug, u obveznom pravu, svaka činidba koju je dužnik na temelju obveznopravnog odnosa dužan izvršiti ...

dvostruka artikulacija jezika

dvostruka artikulacija jezika, svojstvo ljudskih jezika da se svaki njihov izričaj (tekst) može raščlaniti ...

Echeverría, Esteban

Echeverría [ečeβer:i'a], Esteban, argentinski književnik (Buenos Aires, 2. IX. 1805 – Montevideo, 19. I. 1851). ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

egzoterman

egzoterman (egzo- + -terman), koji oslobađa, razvija toplinu. Egzotermna reakcija, kemijski proces koji ...

Ehrlich-Tompa, Marta

Ehrlich-Tompa [e'rlih ~], Marta, hrvatska slikarica (Zagreb, 27. IV. 1910 – Zagreb, 15. III. 1980). ...

eidos

eidos (grčki εἶδος), ideja, oblik, slika; Platon rabi izraz eidos u značenju oblikovnog činioca tvari, ...

ekonomska kriza

ekonomska kriza, zastoj i pad gospodarske djelatnosti s teškim posljedicama za razinu proizvodnje, dohotka ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|