Upit Sadržaj, pronađeno natuknica: 397

faktori proizvodnje

faktori proizvodnje, proizvodni činitelji, čimbenici, elementi proizvodnje koji su potrebni za proizvodnju ...

fiziologija

fiziologija (fizio- + -logija), znanost o životnim procesima i funkcioniranju živih organizama. Proučava ...

Flémalle, Maître de

Flémalle [flema'l], Maître de, flamanski slikar, novim istraživanjima identificiran kao Robert Campin ...

forma

forma (lat.). 1. Oblik, izgled, lik, vanjština, vanjska strana; kalup, model; ustaljen prikladan način ...

formalan

formalan (lat. formalis: po obrascu sastavljen). 1. Oblikovan, koji se odnosi na oblik ili vanjštinu ...

frottola

frottola [frɔ't:ola] (tal.). 1. U književnosti, vrsta talijanske srednjovjekovne strofe izgrađene na ...

furnir

furnir ili oplatica (njem. Furnier: tanka daščica, od franc. fournir: opskrbiti < starofranački frumjan), ...

ganglion

ganglion (lat. ganglion < grč. γάγγλıον: potkožna izraslina, žlijezda), benigna, tumoru slična vezivna ...

gangrena

gangrena (grč. γάγγραıνα: čir nalik na rak-ranu), odumiranje tkiva (nekroza), najčešće kao posljedica ...

geografija

geografija (geo- + -grafija) (uvriježeno zemljopis), znanost koja proučava površinu Zemlje, odnosno ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|