Upit Santiago, pronađeno natuknica: 125

Rajoy, Mariano

Rajoy [r:axọi'], Mariano, španjolski političar (Santiago de Compostela, 27. III. 1955). Rođen u uglednoj ...

Rancagua

Rancagua [r:aŋka'γua], grad i upravno središte čileanske regije O’Higgins; 269 600 st. (2012). Leži ...

Razmilic-Vlahovic, Jorge

Razmilic-Vlahovic (Razmilić Vlahović), Jorge, čileanski poduzetnik i kulturni djelatnik (Antofagasta, ...

Rendic García, Amalia

Rendic García [re'ndik garsi'a] (Rendić), Amalia, čileanska književnica hrvatskog podrijetla (Antofagasta, ...

Río Dulce

Río Dulce [r:i'o du'lse], rijeka u sjeverozapadnoj Argentini; duga oko 650 km. Izvire u Andama pod nazivom ...

Río Salado (Parana)

Río Salado [r:i'o sala'δo] (Salado del Norte), pritok rijeke Parane (Paraná) u Argentini, dug 2000 km. ...

Rojas, Manuel

Rojas [r:ɔ'xas], Manuel, čileanski književnik (Buenos Aires, 8. I. 1896 – Santiago de Chile, 11. III. 1973). ...

Rokha, Pablo de

Rokha [r:ɔ'ka], Pablo de [pa'βlo δe] (pravo ime Carlos Díaz Loyola), čileanski pjesnik (Licantén, 17. X. 1894 ...

romanika

romanika (prema latinskom Romanus: rimski), stilsko razdoblje u zapadnoeuropskoj umjetnosti koje je ...

Santa Cruz, Domingo

Santa Cruz (Wilson) [sa'~ krus vi'lson], Domingo, čileanski skladatelj i organizator glazbenog života ...

|<  < (11)  12  13