Upit Santiago, pronađeno natuknica: 125

Mérida (Venezuela)

Mérida [me'riδa] (puni naziv Santiago de los Caballeros de Mérida [santia'γo δe kaβaje'ros δe me'riδa]), ...

Mihovilovic Rajcevic, Domingo Zvonimir

Mihovilovic Rajcevic, Domingo Zvonimir (pseudonim Domingo Tessier), čileanski glumac, redatelj i pisac ...

Milovan, Irena

Milovan, Irena, hrvatska balerina i pedagoginja (Zagreb, 5. I. 1937). Baletnu školu završila 1954. u ...

Navarra

Navarra [naβa'r:a] (španjolski; baskijski Nafarroa), pokrajina i autonomna zajednica u sjevernoj Španjolskoj; ...

Neruda, Pablo

Neruda [neru'δa], Pablo (pravo ime Neftalí Ricardo Reyes Basoalto; pseudonim Pablo Neruda legalizirao ...

Nikaragva

Nikaragva (Nicaragua; Republika Nikaragva/República de Nicaragua), država u Srednjoj Americi, između ...

Nobelova nagrada

Nobelova nagrada, nagrada koja se dodjeljuje iz zaklade A. B. Nobela od 1901 (s iznimkom 1940–42), svake ...

Nooteboom, Cees

Nooteboom [no:'təbo:m], Cees (pravo ime Cornelis Johannes Jacobus Maria Nooteboom), nizozemski književnik ...

Orihuela

Orihuela [oriue'la] (španjolski; katalonski Oriola [uriɔ'lə]), grad u španjolskoj pokrajini Alicante ...

Palma, Tomás Estrada

Palma [pa'~], Tomás Estrada, kubanski političar (Bayamo, 9. VII. 1835 – Santiago de Cuba, 4. XI. 1908). ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >