Upit Stjepan Tomaš, pronađeno natuknica: 14

Vlatkovići

Vlatkovići, vlastela u Humu. U XV. st. istaknuli su se sinovi Vlatka Jurjevića, Ivaniš i Žarko, koji ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

kalendar

kalendar (kasnolat. calendarium: knjiga rokova, knjiga dospijevanja, od lat. Kalendae: prvi dan u mjesecu ...

kroatistika

kroatistika, naziv za interdisciplinarni sklop proučavanja hrvatske kulture u njezinoj suvremenoj prisutnosti ...

|<  1 (2)