Upit Stuart, pronađeno natuknica: 85

Australija (kontinent)

Australija, najmanji kontinent na Zemlji; leži na južnoj hemisferi, između Indijskoga i Tihog oceana; ...

Bajza-Slavik, Ivana

Bajza-Slavik, Ivana, hrvatska glumica (Ljubeščica kraj Novog Marofa, 12. XI. 1834 – Zagreb, 28. V. 1882). ...

Barbados

Barbados (Barbados), država na istoimenom otoku u Atlantskome oceanu, pripada Malim Antilima; obuhvaća ...

Beaton, David

Beaton ili Bethune [bi:tn], David, škotski kardinal (?, oko 1494 – St. Andrews, 29. V. 1546). U diplomatskoj ...

Bolingbroke, Henry St.-John

Bolingbroke [bɔ'liŋbruk], Henry St.-John, engleski političar i pisac (vjerojatno Wiltshire, Engleska, ...

Borštnik, Sofija

Borštnik, Sofija (glumačko ime Zvonarjeva), slovenska glumica (Ljubljana, 15. V. 1868 – Zagreb, 3. XII. 1948). ...

Buchanan, George

Buchanan [bju:kæ'nən], George, škotski humanist (Killearn, II. 1506 – Edinburgh, 29. IX. 1582). U mladosti ...

Carlisle

Carlisle [kα:lại'l], glavni grad grofovije Cumbria na rijeci Eden u sjeverozapadnome dijelu Engleske, ...

Clarendon, Edward Hyde, Earl of

Clarendon [klæ'rəndən], Edward Hyde, Earl of, engleski državnik i povjesničar (Dinton kraj Salisburyja, ...

Cromwell, Oliver

Cromwell [krɔ'mwəl], Oliver, engleski državnik (Huntingdon, 25. IV. 1599 – London, 3. IX. 1658). Bio ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9