Upit Visoko, pronađeno natuknica: 361

Cruz, Frei Agostinho de

Cruz [kruš], Frei Agostinho de, portugalski redovnik i pjesnik (Ponte da Barca, 1540 – Setúbal, 1619). ...

Cucuteni-Tripolje, kultura

Cucuteni-Tripolje, kultura [~ kukute'n’], neolitička i ranoeneolitička kulturna skupina raširena u sjeveroistočnoj ...

Cumberland (ravnjak)

Cumberland [kʌ'mbəɹlənd], poravnjeno gorje (ravnjak) u jugozapadnome predgorju Appalachiansa, SAD; visoko ...

dalekovod

dalekovod, elektroenergetski nadzemni vod (slobodni vod, zračni vod) izmjenične ili istosmjerne struje ...

daljinska istraživanja

daljinska istraživanja, snimanje Zemljine površine iz daljine, s pomoću zrakoplova (aerosnimanja) ili ...

Danska

Danska (Danmark; Kraljevina Danska/Kongeriget Danmark), država u sjevernoj Europi. Obuhvaća poluotok ...

Dante Alighieri

Dante Alighieri [da'nte aligiε:'ri], talijanski pjesnik (Firenca, V/VI. 1265 – Ravenna, 14. IX. 1321). ...

demokracija

demokracija (grč. δημοϰρατία: vladavina naroda), politička ideja o vladavini u kojoj sudjeluju svi članovi ...

didaktički materijalizam

didaktički materijalizam, nazor koji visoko vrjednuje količinsku dimenziju znanja. Takvo shvaćanje ...

didaktika

didaktika (grč. δıδαϰτıϰὴ τέχνη: vještina podučavanja), grana pedagogije koja teorijski i iskustveno ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|