Upit Visoko, pronađeno natuknica: 361

dimnjak

dimnjak, uspravni kanal od negoriva materijala koji služi za odvođenje produkata gorenja (dim, plinovi ...

dinamit

dinamit (prema grč. δύναμıς: sila, snaga), vrlo snažan eksploziv, koji se već u XIX. st. proizvodio ...

Disraeli, Benjamin

Disraeli [dizrẹi'li], Benjamin, britanski političar i državnik (London, 21. XII. 1804 – London, 19. IV. 1881). ...

divljač

divljač, naziv kojim Zakon o lovu definira vrste ptica i sisavaca što ih, na propisan način, u propisano ...

divlji kesten

divlji kesten (Aesculus hippocastanum), listopadno drvo iz por. Hippocastanaceae, visoko do 25 m, često ...

društvo

društvo (lat. societas, engl. society, franc. société, njem. Gesellschaft, rus. обществo), skup pojedinaca ...

dudovac

dudovac ili smokovača (Broussonetia papyrifera), listopadno, do 10 m visoko drvo iz por. dudova, s kuglastim ...

Du Fu

Du Fu (Tu Fu, Tou Fou), kineski pjesnik (Duling, Shaanxi, 712 – Leiyang, Hunan, 770). Stvarao u doba ...

duhanska industrija

duhanska industrija, ukupnost gospodarske aktivnosti koje su vezane uz uzgoj, industrijsku obradbu i ...

dunja

dunja (balkansko lat. cydoneum: kretski < grč. ϰυδώνıον[μῆλον]: dunja) (kutina ili gunja; Cydonia oblonga), ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|