Upit Zadar, pronađeno natuknica: 334

Jakov Zadranin, bl.

Jakov Zadranin (Varingez, Varinđec), bl., franjevac (Zadar, oko 1400 – Bitetto, 1496). U Bitettu se ...

Jakšić, Zlatan

Jakšić, Zlatan, hrvatski pjesnik (Selca na Braču, 9. I. 1924 – Zadar, 17. III. 2007). Studij jugoslavistike ...

Jandrić, Đorđe

Jandrić, Đorđe, hrvatski likovni umjetnik (Zadar, 7. XII. 1956). Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti ...

Janković, Vladimir

Janković, Vladimir, hrvatski pedagog (Bjelovar, 9. IV. 1903 – Zadar, 24. I. 1979). Bio je profesor Više ...

Jelić, Roman

Jelić, Roman, hrvatski radiolog i kulturni povjesničar (Mali Iž, 1. V. 1905 – Zadar, 27. X. 1993). Medicinu ...

Jovanović, Stjepan

Jovanović, Stjepan, austrijski feldmaršal (Pazarište kraj Otočca, 5. I. 1828 – Zadar, 8. XII. 1885). ...

Jugoslavija

Jugoslavija, država nekoliko južnoslavenskih i drugih naroda koja je u razdoblju od 1918. do 2003. imala ...

Juraj Dalmatinac

Juraj Dalmatinac (latinizirano Georgius Dalmaticus i Georgius quondam Mathei de Jader), hrvatski kipar ...

Juras, Ivo

Juras, Ivo, hrvatski geograf (Zadar, 1. VII. 1886 – Zagreb, 14. XII. 1948). Geografiju studirao u Zagrebu, ...

Kačići

Kačići, hrvatski plemićki rod. Izvorno se razvilo na području ranosrednjovjekovne Lučke županije sa ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20  >  >|