Upit barograf, pronađeno natuknica: 3

barograf

barograf (baro- + -graf), instrument koji trajno bilježi tlak zraka, obično za razdoblje od 24 sata ...

grafičko predočivanje

grafičko predočivanje, geometrijski prikaz odnosa među veličinama s pomoću crteža u ravnini ili modela ...

statoskop

statoskop (stato-, od grč. στατός: koji stoji + -skop), osjetljiv instrument za pokazivanje ili bilježenje ...