Upit bit, pronađeno natuknica: 267

duh

duh (hebrejski ruah, grčki πνεῦμα, latinski spiritus). 1. U svakodnevnom govoru, sveukupnost psihičkih ...

Duns Scotus, Johannes

Duns Scotus [~ sko:'tus], Johannes (Ivan Duns Škot), škotski teolog i filozof (Duns, 1266 – Köln, 8. XI. 1308). ...

duša

duša (grčki ψῦχή; latinski anima: životni dah, »disanje«, duh), središte mišljenja, htijenja i osjećanja, ...

Dutourd, Jean

Dutourd [dytu:'ʀ], Jean, francuski književnik i publicist (Pariz, 14. I. 1920 – Pariz, 17. I. 2011). ...

Eckhart, Johannes

Eckhart [ε'kart], Johannes (Meister Eckhardt), njemački filozof mističar (Hochheim kraj Gothe, oko 1260 ...

egzistencija

egzistencija (kasnolatinski exsistentia: opstojanje, opstojnost, tubitak), pojam izveden od latinskoga ...

eidos

eidos (grčki εἶδος), ideja, oblik, slika; Platon rabi izraz eidos u značenju oblikovnog činioca tvari, ...

Ejzenštejn, Sergej Mihajlovič

Ejzenštejn (Êjzenštejn) [ejz’inšt’e'jn], Sergej Mihajlovič, sovjetski redatelj i teoretičar filma (Riga, ...

električna struja

električna struja, naziv kojim se općenito označuje gibanje elektriciteta. U metalnim vodičima to je ...

električni generator

električni generator, električni stroj koji mehaničku energiju pogonskoga stroja pretvara u električnu ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|