Upit bit, pronađeno natuknica: 267

elektroliza

elektroliza (elektro- + -liza), elektrokemijska reakcija razlaganja (razgradnje) elektrolita djelovanjem ...

elektromagnetska indukcija

elektromagnetska indukcija, pojava da se u zavoju vodljive žice stvara (inducira) električni napon ako ...

empirizam

empirizam (prema grč. ἐμπεıρία: iskustvo), filozofski smjer koji temelji spoznajnoteorijsko stajalište ...

entelehija

entelehija (grčki ἐντελέχεıα: potpuna ostvarenost, prema en- + τέλος: svršetak + ἔχεıν: imati), ono ...

entitet

entitet (srednjovjekovni latinski entitas < latinski ens: biće), postojanje nečega, bît bića kao takva. ...

esencija

esencija (lat. essentia, prema grč. οὐσία: bit, biće). 1. U filozofiji →  bit 2. U kemiji, ekstrakt ...

estetika

estetika (grčki αἰσϑητıϰή /τέχνη/: umijeće zapažanja, prema ἀίσϑησıς: osjetilna zamjedba i αἰσϑάνομαı: ...

fatalizam

fatalizam (prema latinskom fatalis: sudbonosan, koban, od fatum: sudbina). 1. U filozofiji, nauk koji ...

Feller, Miroslav

Feller, Miroslav, hrvatski književnik i estetičar (Donja Stubica, 5. III. 1901 – Silba, 30. V. 1961). ...

fenomenologija

fenomenologija (fenomen + -logija), nauk o fenomenima; filozofski pokret koji je utemeljio E. Husserl. ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|