Upit , pronađeno natuknica: 48

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

International Phonetic Association

International Phonetic Association [intənæ'šənəl fəune'tik əsəusiẹi'šən] (akronim IPA), Međunarodno ...

J

J. 1. Četrnaesto slovo hrvatske abecede, za sonantni spirantni suglasnik /j/. Sudjeluje i u digrafima ...

Juda, Damjan

Juda, Damjan, dubrovački knez (?, XII. st. – ?, 1205). Protivnik Mlečana i njihova nastojanja da zavladaju ...

kajkavsko narječje

kajkavsko narječje, jedno od triju narječja (uz čakavsko i štokavsko) hrvatskoga jezika, nazvano prema ...

korelacija

korelacija (srednjovj. lat. correlatio: suodnos). 1. Odnos između dvaju relata (veličina-vektora, promjenljivih ...

Kurdi

Kurdi, indoiranski narod u Turskoj (prema procjenama, između 6,5 i 12 milijuna pripadnika), Iranu (5,5 milijuna), ...

latinica

latinica, najčešći skupni naziv za starorimsku abecedu, glasovno pismo prvotno prilagođeno za pisanje ...

Makedonci

Makedonci, južnoslavenski narod naseljen najvećim dijelom u Makedoniji (oko 1 350 000 pripadnika). Autohtono ...

Menčetić, Šišmundo

Menčetić, Šišmundo (Šiško), hrvatski pjesnik (Dubrovnik, 27. II. 1457 – Dubrovnik, VI. 1527). Podrijetlom ...

|<  1  2 (3)  4  5