Upit ehoencefalografija, pronađeno natuknica: 3

ehoencefalografija

ehoencefalografija (eho + encefalografija) →  encefalografija ...

ehosonografija

ehosonografija ili ultrasonografija (eho ili ultra- + lat. sonus: glas, zvuk + -grafija), upotreba ultrazvuka ...

encefalografija

encefalografija (grč. ἐγϰέφαλος: mοzak + -grafija), opći naziv za prikaz moždanih struktura. Nekad je ...