Upit emisija, pronađeno natuknica: 85

emisija

emisija (lat. emissio). 1. Izdavanje, odašiljanje. U vezi s odašiljanjem elektromagnetskih valova emisija ...

sekundarna emisija

sekundarna emisija, pojava pri kojoj neko primarno zračenje (čestice ili elektromagnetski valovi) u ...

termoelektronska emisija

termoelektronska emisija, emisija elektrona iz metala, uz ionizaciju atoma, uzrokovana dotokom toplinske ...

agroklimatologija

agroklimatologija (agro- + klimatologija), znanost koja se bavi proučavanjem utjecaja klime i pojedinih ...

atmosfera

atmosfera (grč. ἀτμός: dah, para + -sfera). 1. Plinovit ovoj kojim su obavijena nebeska tijela. Atmosfera ...

Barković, Josip

Barković, Josip, hrvatski prozaik i pjesnik (Otočac, 16. I. 1918 – Zagreb, 7. XII. 2011). Učiteljsku ...

bijeljenje

bijeljenje, postizanje bjeline i ljepšeg izgleda materijala, poluproizvoda i proizvoda uklanjanjem neugledne ...

bikulturacija

bikulturacija (bi- + [a]kulturacija), prihvaćanje dviju kultura u podjednakoj mjeri, ili dvostruka akulturacija, ...

Blažeković, Milan

Blažeković, Milan, hrvatski autor crtanih filmova (Zagreb, 6. VII. 1940 – Zagreb, 29. V. 2019). Kao ...

Bogliuni, Mario

Bogliuni [boļu:'ni], Mario, hrvatski pijanist i skladatelj (Svetvinčenat kraj Pule, 24. V. 1935 – Zagreb, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9