Upit emisija, pronađeno natuknica: 85

motocikl

motocikl ili motorkotač [motor + [bi]cikl ili kotač), motorno vozilo na dva kotača, ukupne mase do 1000 kg; ...

obavještajna služba

obavještajna služba, državna organizacija zadužena za obavještajnu i sigurnosnu potporu državnom vodstvu ...

orbitala

orbitala (prema orbita), valna funkcija elektrona u atomu (atomska orbitala) ili molekuli (molekularna ...

Peltier, Jean Charles Athanase

Peltier [pεlt·jẹ'], Jean Charles Athanase, francuski fizičar i meteorolog (Ham, 22. II. 1785 – Pariz, ...

Petrak, Nikica

Petrak, Nikica, hrvatski pjesnik, esejist i prevoditelj (Duga Resa, 31. VIII. 1939 – Dubrovnik, 20. VIII. 2016). ...

Petrović, Boško

Petrović, Boško, hrvatski jazz-vibrafonist i skladatelj (Bjelovar, 18. II. 1935 – Zagreb, 10. I. 2011). ...

planetarna maglica

planetarna maglica, emisijska maglica nastala širenjem atmosfere crvenoga diva, razvojna faza većine ...

program

program (kasnolat. programma < grč. πρόγραμμα: javni oglas, proglas). 1. Opći plan djelovanja; nacrt ...

programiranje

programiranje, priređivanje ili odabir skupa naredbi prema kojima će, ovisno o promjeni određenih ulaznih ...

propulzija, zrakoplovna

propulzija, zrakoplovna, pogonski sustav kojim se razvija potisna ili vučna sila za pogon zrakoplova. ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9