Upit emisija, pronađeno natuknica: 85

Puhovski, Nenad

Puhovski, Nenad, hrvatski televizijski i filmski redatelj (Zagreb, 29. IV. 1949). Diplomirao filmsku ...

Radić, Tomislav

Radić, Tomislav, hrvatski redatelj (Zagreb, 8. XII. 1940 – Zagreb, 7. III. 2015). Diplomirao na zagrebačkom ...

radio

radio (skraćeno od američkog engleskog radiotelegraphy). 1. Masovni medij zasnovan na tehnološkom postupku ...

radioaktivnost

radioaktivnost (radio- + aktivnost), spontano emitiranje alfa-česticȃ i beta-česticȃ iz tvari, često ...

Rakić, Mirjana

Rakić, Mirjana, hrvatska novinarka (Bunić kraj Korenice, 7. III. 1948). Diplomirala na Fakultetu političkih ...

Ramanujan, Srinivasa Aiyangar

Ramanujan [rama'nu62721an], Srinivasa Aiyangar, indijski matematičar (Erode, 22. XII. 1887 – Kumbakonam, ...

Roland-Manuel

Roland-Manuel [ʀɔl8118' manɥε'l] (pravo ime Roland Alexis Manuel Lévy), francuski skladatelj i glazbeni ...

Šarčević, Petar

Šarčević, Petar, hrvatski redatelj (Subotica, Vojvodina, 3. X. 1935 – Zagreb, 12. XII. 2001). U Zagrebu ...

scintilacija

scintilacija (lat. scintillatio: svjetlucanje), svojstvo fluorescirajućih i fosforescirajućih tvari ...

soap opera

soap opera [s61595u'pɔpərə] (engl.) (također hrvatski žargonski sapunica), tip radijskog ili televizijskoga ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9