Upit emisija, pronađeno natuknica: 85

spektrometrijski instrumenti

spektrometrijski instrumenti, uređaji u kojima nastaju i mjere se spektri. Prvi instrument u XIX. st. ...

Stanton, Frank

Stanton [stæ'ntən], Frank, američki televizijski producent (Muskegon, 20. III. 1908 – Boston, 24. XII. 2006). ...

televizija

televizija (engl. television, od tele- + lat. visio: pojava; predstava), pojam s dva osnovna značenja: ...

termioni

termioni (grč. ϑέρμη: toplina + ion), pozitivno nabijeni ioni koji se oslobađaju iz užarenih metala ...

Težak, Stjepko

Težak, Stjepko, hrvatski jezikoslovac i pedagog (Požun kraj Ozlja, 26. VII. 1926 – Zagreb, 1. VIII. 2006). ...

tropske kišne šume

tropske kišne šume (Pluviilignosa), šume drveća, grmlja i povijuša trajno zelena lišća, raširene u području ...

Turkalj, Nenad

Turkalj, Nenad, hrvatski glazbeni kritičar i pisac (Zagreb, 19. XII. 1923 – Zagreb, 24. IX. 2007). Više ...

Turner, Ted

Turner [tə:'ɹnəɹ], Ted, američki medijski poduzetnik (Cincinnati, 19. XI. 1938). Od 1963. vodio obiteljsku ...

urednik

urednik. 1. U novinarstvu, novinar koji uređuje tekstove, odnosno redigira ih (prepravlja, priprema) ...

Vončina, Nikola

Vončina, Nikola, hrvatski pisac i redatelj (Šibenik, 7. X. 1934 – Zagreb, 31. XII. 2015). Diplomirao ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9