Upit fabula, pronađeno natuknica: 60

fabula

fabula (lat.: pripovijest). 1. Uzročno-posljedični slijed događaja promatran izdvojeno od sižea, tj. ...

Atellana fabula

Atellana, fabula [fa:'bula a:tel:a:'na] (lat.: komad iz Atele) (atelana), južnoitalska improvizirana ...

palliata, fabula

palliata, fabula [fa:'bula pal:i·a:'ta] (od lat. paliatus: odjeven u palij i fabula: pripovijest; drama) ...

praetexta fabula

praetexta, fabula [fa:'bula pre:te'ksta] (od lat. praetexta: vrsta toge i fabula: pripovijest; drama) ...

tabernaria, fabula

tabernaria, fabula [fa:'bula taberna:'ri·a] (od lat. taberna: daščara; obrtnička radionica i fabula: ...

togata, fabula

togata, fabula [fa:'bula toga:'ta] (od lat. togatus: odjeven u togu i fabula: pripovijest; drama) (togata), ...

lupus in fabula

lupus in fabula [lu'pus ~ fa:'bula:] (lat.: vuk u priči), uzrečica prema tekstu iz Terencija, koja ...

Afranije, Lucije

Afranije, Lucije (latinski Lucius Afranius [lu:'ki·us afra:'ni·us]), rimski komediograf (druga polovica ...

Akcije, Lucije

Akcije, Lucije (latinski Lucius Accius [lu:'ki·us a'k:i·us] ili Attius [a't:i·us]), rimski tragički ...

Andersson, Roy

Andersson [a'ndəṣɔn], Roy (puno ime Roy Arne Lennart Andersson), švedski filmski redatelj (Göteborg, ...

(1)  2  3  4  5  6