Upit fabula, pronađeno natuknica: 60

Englezi

Englezi (engleski the English), zapadnogermanski narod koji je zajedno sa Škotima, Velšanima i Ircima ...

fabliau

fabliau [fabli·ọ'] (franc.: kratka basna; iz pikardskog dijalekta, deminutiv od starofranc. fable: priča ...

Féval, Paul

Féval [feva'l], Paul, francuski romanopisac (Rennes, 28. IX. 1817 – Pariz, 8. III. 1887). Pisac povijesno-pustolovnih ...

Filipović, Rasim

Filipović, Rasim, hrvatski književnik bošnjačkog podrijetla (Rastoka kraj Ključa, BiH 18. V. 1909 – ...

Finžgar, Franc Saleški

Finžgar, Franc Saleški, slovenski književnik (Doslovče, 9. II. 1871 – Ljubljana, 2. VI. 1962). Svećenik, ...

Frye, Northrop

Frye [frại], (Herman) Northrop, kanadski književni teoretičar (Sherbrooke, Quebec, 14. VII. 1912 – Toronto, ...

Gardaš, Anto

Gardaš, Anto, hrvatski književnik (Agići kraj Dervente, BiH, 21. V. 1938 – Osijek, 10. VI. 2004). Diplomirao ...

Heltai, Gáspár

Heltai [hε'ltαi], Gáspár, madžarski vjerski reformator, pisac i tiskar (Nagydisznód ili Nagyszeben, ...

Holappa, Pentti

Holappa [hɔ'lαpα], Pentti, finski pjesnik, prozaik i esejist (Ylikiiminki, 11. VIII. 1927 – Helsinki, ...

James, Henry

James [62721ẹimz], Henry, američki književnik (New York, 15. IV. 1843 – London, 28. II. 1916). Nakon više ...

|<  1  2 (3)  4  5  6