Upit fizikalni sustav, pronađeno natuknica: 25

period

period (latinski periodus < grčki περίοδος: obilazak, krug). 1. Općenito, vremenski odsjek unutar ...

simetrija

simetrija (grč. συμμετρία: razmjer, sklad, mjera). 1. U širem smislu, razmjernost (proporcionalnost) ...

stacionarno stanje

stacionarno stanje, stanje fizikalnoga sustava pri kojem se njegovi makroskopski parametri ne mijenjaju ...

statistička fizika

statistička fizika, grana teorijske fizike koja objašnjava makroskopska svojstva tvari kao posljedicu ...

termodinamički sustav

termodinamički sustav, fizikalni sustav u kojem nastaju i odvijaju se termodinamički procesi. Stanje ...

termodinamika

termodinamika (termo- + dinamika), grana fizike koja proučava izmjenu topline i mehaničkoga rada između ...

automat

automat (grč. αὐτόματος: samopokretan). 1. Uređaj koji potpuno samostalno obavlja koristan rad prema ...

egalitarizam

egalitarizam (franc. égalitarisme), ideja da se distribucija položaja u društvu i alokacija »društvenih ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

jezik

jezik (lat. lingua). 1. Organ većine kralježnjaka nastao kao neparno zadebljanje dna usne šupljine; ...

|<  1 (2)  3