Upit freska, pronađeno natuknica: 34

dies irae

dies irae [di'e:s i:'re:] (lat.: dan srdžbe). 1. Crkveni latinski himan o sudnjem danu u katoličkom ...

Dulčić, Ivan

Dulčić, Ivan, hrvatski slikar (Dubrovnik, 11. VIII. 1916 – Zagreb, 2. III. 1975). Započeo studij prava, ...

Dutourd, Jean

Dutourd [dytu:'ʀ], Jean, francuski književnik i publicist (Pariz, 14. I. 1920 – Pariz, 17. I. 2011). ...

Hellström, Gustaf Erik

Hellström [hε'lstrœm], Gustaf Erik, švedski književnik i novinar (Kristianstad, 28. VIII. 1882 – Stockholm, ...

iluzionističko slikarstvo

iluzionističko slikarstvo ili arhitekturalno slikarstvo, naziv za zidno slikarstvo u kojem se s pomoću ...

Järnefelt, Eero

Järnefelt [jæ:'rnəfεlt], Eero, finski slikar (Viipuri, 8. XI. 1863 – Helsinki, 24. XI. 1937). Studirao ...

Jirsak, Mirko

Jirsak, Mirko, hrvatski književnik i prevoditelj (Podravska Slatina, 5. XI. 1909 – Zagreb, 1. IV. 1999). ...

Kokolja, Tripo

Kokolja, Tripo, hrvatski slikar (Perast, 28. II. 1661 – Korčula, 18. X. 1713). Najvjerojatnije se školovao ...

Kossak-Szczucka, Zofia

Kossak-Szczucka [ko'sak šču'cka], Zofia, poljska književnica (Kośmin kraj Lublina, 8. VIII. 1889 – Bielsko-Biała, ...

Krleža, Miroslav

Krleža, Miroslav, hrvatski književnik (Zagreb, 7. VII. 1893 – Zagreb, 29. XII. 1981). Autor najznačajnijih ...

|<  1 (2)  3  4