Upit gospodar, pronađeno natuknica: 147

kagan

kagan (turkijski kaghan /kaγan/: gospodar, knez, od kin. ke: velik + kuan: vladar) →  kan ...

Kamal, Šarif

Kamal [~ma'l], Šarif, tatarski književnik (Pišlaja, Mordvinija, 28. II. 1884 – Kazanj, 22. XII. 1942). ...

kan

kan (turkijski khan /χan/: gospodar, car < starijega kaghan /kaγan/ od kin. ke: velik + kuan: vladar), ...

Kantakuzen

Kantakuzen (grč. Κανταϰουζηνός, Kantakouzēnós), bizantska obitelj grčkog podrijetla, već od XI. stoljeća ...

Karlović, Ivan

Karlović, Ivan, krbavski knez, hrvatsko-dalmatinsko-slavonski ban (? Udbina, 1485 – Medvedgrad, 9. VIII. 1531). ...

Kastriotići

Kastriotići (alb. Kastrioti), albanska kneževska obitelj. U izvorima se prvi spominje Ivan, na poč. ...

Kelti

Kelti (latinski Celtae i Galli), skupina indoeuropskih naroda, naseljenih potkraj II. i u početku I. tisućljeća ...

Kinsella, Thomas

Kinsella [kinse'lə], Thomas, irski pjesnik (Dublin, 4. V. 1928). Nakon studija u Dublinu bio je viši ...

Kirci

Kirci, mjesni naziv za stanovništvo s područja Vinodola u Hrvatskome primorju te u dijelu Like (oko ...

Kohn, Marija

Kohn, Marija, hrvatska glumica (Lopud, 7. VIII. 1934 – Zagreb, 16. VII. 2018). Diplomirala na Akademiji ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >