Upit hrvatska, pronađeno natuknica: 1935

Allio

Allio [a'l:i·o] (Aglio, Lalio), obitelj talijanskih graditelja (Como i Lugano) u XVI. i XVII. stoljeću ...

Alma mater Croatica

Alma mater Croatica [a'~ ma:'~ kro·a:'tika] (lat.). 1. Naziv odmila za hrvatsko sveučilište u značenju: ...

Alpe-Jadran

Alpe-Jadran, skraćeni naziv Radne zajednice »Alpe-Jadran«, koju su osnovale u Veneciji 20. XI. 1978. ...

Američko-hrvatski pjevački savez

Američko-hrvatski pjevački savez, utemeljen u Clevelandu, SAD, 6. III. 1949. na sastanku hrvatskih pjevačkih ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

amfibolija

amfibolija (grč. ἀμφιβολία: dvoumica), dvosmislenost koja nastaje zbog mogućnosti dvojakog tumačenja ...

amputacija Hrvatske

amputacija Hrvatske, ideja o izdvajanju teritorijalno smanjene Hrvatske iz Kraljevine SHS, koja je nastala ...

Andersenova nagrada

Andersenova nagrada, najpoznatija međunarodna nagrada za dječju knjigu umjetničke vrijednosti. Nazivaju ...

Andreis, Josip

Andreis, Josip, hrvatski muzikolog i povjesničar glazbe (Split, 19. III. 1909 – Zagreb, 16. I. 1982). ...

Andrić, Ivo

Andrić, Ivo, književnik (Travnik, 9. X. 1892 – Beograd, 13. III. 1975). Već u ranome djetinjstvu upoznaje ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >  >|