Upit hungarizam, pronađeno natuknica: 1

hungarizam

hungarizam, jezična (obično rječnička) pojava madž. utjecaja. Hrvatski su hungarizmi ašov < ásó, baršun ...