Upit karlovac, pronađeno natuknica: 165

Banjavčić, Ivan

Banjavčić, Ivan, hrvatski političar i dobrotvor (Barilović kraj Karlovca, 29. V. 1843 – Heidelberg, ...

Begović, Nikola

Begović, Nikola, svećenik i etnograf (Begovići kraj Petrinje, 14. XII. 1821 – Karlovac, 2. V. 1895). ...

Beker, Miroslav

Beker, Miroslav, hrvatski književni povjesničar i teoretičar (Karlovac, 24. VII. 1926 – Zagreb, 29. XII. 2002). ...

Belavić, Placido

Belavić, Placido (Marko), hrvatski crkveni pisac i prevoditelj (Karlovac, 23. III. 1868 – Vukovar, 17. II. 1957). ...

Benić, Krešimir

Benić, Krešimir (pseudonim Koranski), hrvatski glazbeni kritičar i skladatelj (Karlovac, 28. IV. 1887 ...

Benko, Ivo

Benko, Ivo, hrvatski mornarički časnik i astronom (Karlovac, 26. IX. 1851 – Gorica, 23. XII. 1903). ...

Bernardić, Dragutin

Bernardić, Dragutin (Drago), hrvatski pjevač, bas (Karlovac, 27. VIII. 1912 – Zagreb, 2. IV. 1996). ...

biciklizam

biciklizam, športska grana koja obuhvaća različita natjecanja u vožnji biciklom za pojedince i ekipe, ...

Blašković, Vladimir

Blašković, Vladimir, hrvatski geograf i prirodoslovac (Karlovac, 22. IV. 1901 – Zagreb, 1. I. 1990). ...

Boljkovac, Ivanka

Boljkovac, Ivanka, hrvatska operna pjevačica (Karlovac, 29. V. 1955). Diplomirala na Muzičkoj akademiji ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >