Upit karlovac, pronađeno natuknica: 165

knjižarstvo

knjižarstvo, skupni naziv za različite oblike trgovine knjigama, časopisima, zemljovidima, muzikalijama ...

Kollenz, Miroslav

Kollenz [ko'lenc], Miroslav, hrvatski arhitekt i urbanist (Karlovac, 5. V. 1926 – Zagreb, 24. XI. 1997). ...

Koydl, Nikola

Koydl [kojdl], Nikola, hrvatski slikar i grafičar (Karlovac, 6. II. 1939). Završio Akademiju likovnih ...

Kraš, Josip

Kraš, Josip, hrvatski političar (Vuglovec kraj Ivanca, 26. III. 1900 – Karlovac, 18. X. 1941). God. ...

Krasić, Vladimir

Krasić, Vladimir, povjesničar i pedagog (Szálka, Madžarska, 25. VII. 1851 – Karlovac, 21. III. 1890). ...

Krešić, Mijo

Krešić, Mijo, hrvatski trgovac i kulturni djelatnik (Karlovac, 22. III. 1818 – Zagreb, 7. I. 1888). ...

Krešić, Milan

Krešić, Milan, hrvatski gospodarstvenik i publicist (Karlovac, 23. IX. 1844 – Zagreb, 22. XI. 1929). ...

Krešić, Vladimir

Krešić, Vladimir, hrvatski bankar i društveni djelatnik (Karlovac, 20. XII. 1847 – Zagreb, 17. XI. 1924). ...

Krizman, Hinko

Krizman, Hinko, hrvatski političar (Karlovac, 5. VII. 1881 – Zagreb, 29. I. 1958). Pravo je studirao ...

Kupa

Kupa (slovenski Kolpa), rijeka u Hrvatskoj (Gorski kotar), pritok Save, djelomično granična rijeka između ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >