Upit komunikacija, pronađeno natuknica: 104

obavijesna teorija

obavijesna teorija, disciplina koja se bavi proučavanjem procesa koji sudjeluju u prenošenju, tj. odašiljanju ...

okultizam

okultizam (prema okultan), vjerovanje u postojanje nadosjetilne stvarnosti, tajanstvenih sila u prirodi ...

optičke elektrokomunikacije

optičke elektrokomunikacije, prijenos informacija (zvuka, slike ili podataka u električnom obliku) elektromagnetskim ...

partizani

partizani (franc. partisan: pristaša < tal. partigiano, prema parte: strana, klika, stranka), u srednjem ...

pisani jezik

pisani jezik, u doslovnom smislu riječi, oblik jezika koji je zapisan nekim grafijskim sustavom (za ...

Plenković, Mario

Plenković, Mario, hrvatski komunikolog (Svirče na Hvaru, 23. XI. 1947). Doktorirao informacijske i organizacijske ...

Plevnik, Danko

Plevnik, Danko, hrvatski novinar i publicist (Karlovac, 12. III. 1951). Diplomirao jugoslavenske jezike ...

pokretne telekomunikacije, javne

pokretne telekomunikacije, javne, sustav bežične, pokretne (mobilne) telefonije u kojem korisnici za ...

primarna društvena grupa

primarna društvena grupa, skup dvoje ili više ljudi koji dijele osjećaj jedinstva i koji su međusobno ...

primijenjena antropologija

primijenjena antropologija, grana antropologije koja primjenjuje temeljne postavke antropologije u rješavanju ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >