Upit koncentracija, pronađeno natuknica: 147

difuzija

difuzija (lat. diffusio: širenje, rasprostiranje, raspršenje). 1. Prijenos tvari u plinovima, kapljevinama ...

Donjecki ugljeni bazen

Donjecki ugljeni bazen (akronim Donbas), najveći ugljeni bazen u jugoistočnoj Europi i jedno od golemih ...

država

država, politička zajednica ljudi organizirana na nekom teritoriju pod suverenom vlašću; suveren i neovisan ...

ekstrakcija

ekstrakcija (srednjovj. lat. extractio). 1. Vađenje, izvlačenje, npr. u medicini ekstrakcija zuba, ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

električna pokretljivost

električna pokretljivost (pokretljivost nositelja električnoga naboja, električna mobilnost) (znak µ), ...

elektrogravimetrija

elektrogravimetrija (elektro- + gravimetrija), elektroanalitička kemijska tehnika kojom se određuje ...

elektrolitska disocijacija

elektrolitska disocijacija, rastavljanje elektrolita na ione otapanjem ili taljenjem, što je uzrok električnoj ...

elektronika

elektronika (prema elektron), područje znanosti, tehnike i tehnologije koje obuhvaća proučavanje i primjenu ...

fazno pravilo

fazno pravilo (Gibbsovo pravilo faza), pravilo kojim se određuje broj faza jednoga termodinamičkog sustava ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >