Upit koncentracija, pronađeno natuknica: 147

nečistoća

nečistoća, naziv za nepoželjnu stranu tvar, u osnovnoj tvari, koja joj mijenja uporabnu ili funkcionalnu ...

neutralizacija

neutralizacija (franc. neutralisation, prema lat. neutralis: nepristran), dovođenje u neutralno stanje. 1. ...

nitriranje (metalurgija)

nitriranje (prema nitridi), u metalurgiji, postupak otvrdnjivanja površine metala, ponajprije čelika, ...

nova kritika

nova kritika (engl. New Criticism), naziv za skup ideja što ih je između 1920-ih i 1950-ih zastupala ...

oligotrofija

oligotrofija (oligo- + -trofija), stanje niske primarne produktivnosti (→  produktivnost) organske tvari; ...

oligurija

oligurija (oligo- + -urija), smanjeno izlučivanje mokraće (količina 24-satne mokraće manja je od 500 ml). ...

onečišćenje

onečišćenje (kontaminacija), prisutnost neke strane tvari (onečišćivala) u okolišu, u koncentraciji ...

oplemenjivanje mineralnih sirovina

oplemenjivanje mineralnih sirovina, preradba čvrstih mineralnih sirovina fizikalnim, fizikalno-kemijskim ...

optička aktivnost

optička aktivnost, sposobnost nekih tvari da zakreću ravninu polarizirane svjetlosti kada ona kroz njih ...

osmoza

osmoza (prema grč. ὠσμός: guranje, tiskanje), difuzija kojom se izjednačuju koncentracija u otopini ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >