Upit laser, pronađeno natuknica: 42

optoelektronika

optoelektronika (grč. ὀπτιϰός: vidni + elektronika), područje elektronike koje proučava i primjenjuje ...

plazma

plazma (engl. plasma, prema grč. πλάσμα: oblikovanje, tvorba), stanje potpuno ionizirane tvari koja ...

poluvodički elektronički elementi

poluvodički elektronički elementi, elektronički elementi kojima se rad temelji na protjecanju električne ...

Ramanova spektroskopija

Ramanova spektroskopija (po Chandrasekhari Venkati Ramanu), tehnika ispitivanja energetskih stanja molekula ...

Schawlow, Arthur Leonard

Schawlow [šɔ:'lou], Arthur Leonard, američki fizičar (Mount Vernon, 5. V. 1921 – Palo Alto, 28. IV. 1999). ...

Stipanović, Tonči

Stipanović, Tonči, hrvatski jedriličar (Split, 13. VI. 1986). Član je splitskoga Jedriličarskoga kluba ...

Thorne, Kip Stephen

Thorne [ϑɔ:ɹn], Kip Stephen, američki fizičar (Logan, Utah, 1. VI. 1940). Doktorirao (1965) na Princetonskom ...

Townes, Charles Hard

Townes [tạunz], Charles Hard, američki fizičar (Greenville, 28. VII. 1915 – Oakland, 27. I. 2015). Već ...

valovi

valovi, širenje poremećaja kojim se prenosi energija kroz medij, a da se medij kao cjelina ne pomiče. ...

Weiss, Rainer

Weiss ([wạis], njem. izgovor [vạis]), Rainer, američki fizičar njemačkoga podrijetla (Berlin, 29. IX. 1932). ...

|<  1  2  3 (4)  5