Upit leksikon, pronađeno natuknica: 83

Dillmann, August

Dillmann [di'lman], August, njemački orijentalist (etiopist) i protestantski teolog (Illingen, 25. IV. 1823 ...

Diogenijan

Diogenijan (grč. Δıογενıανός, Diogenianós), grčki leksikograf (Herakleja na Pontu, II. st.). Sastavio ...

Dragić, Nedeljko

Dragić, Nedeljko, hrvatski redatelj, animator, crtač stripova, karikaturist i ilustrator (Paklenica ...

Dragičević, Adolf

Dragičević, Adolf, hrvatski ekonomist (Zaostrog, 7. VIII. 1924 – Zaostrog, 20. VII. 2010). Diplomirao ...

enciklopedija

enciklopedija (prema grč. ἐγϰύϰλıος: koji ide redom; opći + -pedija). Djelo u kojem se, abecednim ili ...

enciklopedika

enciklopedika, stručna djelatnost i znanstvena disciplina koja se bavi prikupljanjem, odabirom i predstavljanjem ...

Ettinger, Josip

Ettinger [e'tin~], Josip, šumarski stručnjak (Nova Gradiška, 1822 – Zagreb, 5. II. 1908). Gimnaziju ...

Fališevac, Dunja

Fališevac, Dunja, hrvatska književna povjesničarka (Požega, 3. II. 1946). Studij jugoslavistike i komparativne ...

Fejér, György

Fejér [fε'je:r], György, madžarski povjesničar (Keszthely, 23. IV. 1766 – Pešta, 2. VI. 1851). Studirao ...

Focije

Focije (Fotije, grčki Φότıος, Phótios, latinizirano Photius), carigradski patrijarh i bizantski teolog ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9