Upit lucidar, pronađeno natuknica: 4

lucidar

lucidar (srednjovj. lat. Lucidarius, prema kasnolat. lucidare: rasvijetliti, objasniti), srednjovjekovni ...

Aaron, Pietro

Aaron (Aron) [a:'~], Pietro, talijanski glazbeni teoretičar (Firenca, oko 1489 – Venecija ili Firenca, ...

glagoljaštvo

glagoljaštvo, karakterističan segment hrv. kulture, dominantan u sr. vijeku, koji čine: glagoljičko ...

Rakovac, Milan

Rakovac, Milan, hrvatski književnik, novinar i prevoditelj (Rakovci kraj Poreča, 12. XII. 1939). Završio ...