Upit obrazovanje, pronađeno natuknica: 212

Butler, Nicholas Murray

Butler [bʌ'tləɹ], Nicholas Murray, američki obrazovni djelatnik (Elizabeth, New Jersey, 2. IV. 1862 ...

Cividini, Ante

Cividini, Ante, hrvatski pedagog i javni djelatnik (Brod na Kupi, 12. VI. 1881 – Ogulin, 29. XII. 1968). ...

društvene usluge

društvene usluge, djelatnosti koje pripadaju tercijarnomu sektoru gospodarstva; uslužni sektor čine ...

Durkheim, Émile

Durkheim [dyʀkε'm], Émile, francuski sociolog (Épinal, 15. IV. 1858 – Pariz, 15. XI. 1917). Jedan od ...

edukacija

edukacija (lat. educatio), proces odgajanja, odgoj, prenošenje općih i radnih iskustava, znanja, društv. ...

Europska unija

Europska unija (engl. European Union, akronim EU), međuvladina i nadnacionalna organizacija 28 europskih ...

fertilitet

fertilitet (njem. Fertilität < lat. fertilitas: plodnost). 1. Općenito plodnost, rodnost. 2. U demografiji, ...

Filangieri, Gaetano

Filangieri [filan62721e:'ri], Gaetano, talijanski pravnik i prosvjetitelj (Napulj, 8. VIII. 1752 – Napulj, ...

Filip

Filip, belgijski kralj (Bruxelles, 15. IV. 1960). Sin kralja Alberta II. Nakon belgijske vojne akademije, ...

Filmoteka 16

Filmoteka 16, filmsko poduzeće osnovano 1963. u Zagrebu radi unapređenja distribucije filmova na 16 mm ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|