Upit obrazovanje, pronađeno natuknica: 212

Lichtwark, Alfred

Lichtwark [li'62179tvark], Alfred, njemački pedagog (Reitbrook, 14. XI. 1852 – Hamburg, 13. I. 1914). Pedagoški ...

Lomonosov, Mihail Vasiljevič

Lomonosov [ləmano'səf], Mihail Vasiljevič (Vasil’evič), ruski znanstvenik i pjesnik (Denisovka kraj ...

López, Carlos Antonio

López [lo'pes], Carlos Antonio, paragvajski političar (Asunción, 4. XI. 1790 – Asunción, 10. XI. 1862). ...

Lorković, Radovan

Lorković, Radovan, švicarski violinist i pedagog hrvatskoga podrijetla (Zagreb, 13. IX. 1932). Glazbeno ...

Lukijan

Lukijan (grčki Λουϰιανός, Loukianós), grčki retoričar i prozni pisac (Samozata, danas Samsat u Turskoj, ...

Mannheim, Karl

Mannheim [ma'nhaim], Karl, njemački sociolog i filozof (Budimpešta, 27. III. 1893 – London, 9. I. 1947). ...

Marx, Karl

Marx [marks], Karl, njemački filozof, ekonomist, socijalni mislilac i revolucionar (Trier, 5. V. 1818 ...

Matešić, Krunoslav

Matešić, Krunoslav, hrvatski psiholog (Kaptol kraj Požege, 29. VI. 1949). Psihologiju diplomirao 1973., ...

Mattarella, Sergio

Mattarella [mat:are'l:a], Sergio, talijanski pravnik i političar (Palermo, 23. VII. 1941). Sin istaknutoga ...

Mayr, Johann Simon

Mayr [mại'əɹ], Johann Simon (Giovanni Simone), njemački skladatelj, pedagog i pisac o glazbi (Mendorf ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|