Upit plemstvo, pronađeno natuknica: 241

Delišimunović

Delišimunović, hrvatska plemićka obitelj. Najprije su se zvali Radojčić. Sin Ivana Radojčića Šimun, ...

Demelli

Demelli [deme'li], pučka, poslije plemićka obitelj u Senju. U vrelima se prvi spominje Ivan, koji je ...

didići

didići (djedići, dedici), prvotno naziv za baštinike, nasljednike zemlje (heres); poznat je na širem ...

Dobrojević

Dobrojević, hrvatska plemićka obitelj u Šibeniku. U izvorima se spominju od kraja XIV. st., kada se ...

Domazetović

Domazetović, hrvatska uskočka, poslije plemićka obitelj u Senju. Prema obiteljskoj predaji, potječu ...

Dominis (Rab)

Dominis, plemićka obitelj s otoka Raba. Prema obiteljskoj predaji bili su odvjetci krčkih knezova Frankapana. ...

Draganići (plemićko bratstvo)

Draganići, plemićko bratstvo nastanjeno od srednjega vijeka u nekadašnjoj istoimenoj plemićkoj općini ...

društvo

društvo (lat. societas, engl. society, franc. société, njem. Gesellschaft, rus. обществo), skup pojedinaca ...

Dubrovačka Republika

Dubrovačka Republika. O kontinuitetu života na području današnjega Dubrovnika svjedoče materijalni tragovi ...

Đurđević, Matej Vitov

Đurđević (Đorđić), Matej Vitov, hrvatski pomorski vojskovođa i trgovac (Dubrovnik, 1329 – Dubrovnik, ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|