Upit plod, pronađeno natuknica: 327

gušavica

gušavica (Cucubalus baccifer), penjačica iz por. karanfila (Caryophyllaceae) sa četverobridnom stabljikom ...

hrast

hrast (Quercus), rod drvenastih biljaka, većinom drveća, rjeđe grmlja, iz por. bukava (Fagaceae). Ima ...

idezia

idezia (Idesia polycarpa), listopadno drvo južnog Japana, sr. i zapadne Kine, visoko do 15 m. Pupovi ...

iglice

iglice (Geraniaceae), biljna por. kojoj pripada desetak rodova sa 600-tinjak vrsta, raširenih većim ...

industrijske biljke

industrijske ili tehničke biljke, skupina ratarskih kultura kojih plodovi (sjeme), stabljika, lišće ...

infertilnost

infertilnost (in-2 + lat. fertilitas: plodnost), neplodnost, nemogućnost da žena plod začne i iznese ...

inovacija

inovacija (kasnolat. innovatio), novina, prinova, novotarija; obnova, promjena; uvođenje novih sustava ...

insuficijencija

insuficijencija (kasnolatinski insufficientia: nedostatnost), u medicini, slabljenje funkcije nekog ...

interpolacija

interpolacija (lat. interpolatio: preinačivanje, mijenjanje). 1. Umetanje, uvrštavanje; također ono ...

islam

islam (arap. islām: pokornost Božjoj volji, predanost Bogu), monoteistička religija nastala u Arabiji ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|