Upit pontonski most, pronađeno natuknica: 2

pontonski most

pontonski most, privremeni most sastavljen od niza usidrenih pontona. Pontoni mogu biti međusobno zglobno ...

rampa

rampa (njem. Rampe < franc. rampe). 1. U arhitekturi i građevinarstvu, blaga kosina uređena za prijelaz ...