Upit romantizam, pronađeno natuknica: 79

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

haiku

haiku, japanski stih od 17 slogova (5–7–5), jedan od najvažnijih oblika tradicionalnoga japanskoga pjesništva. ...

Hálek, Vítězslav

Hálek [62673a:'lek], Vítězslav, češki književnik (Dolínek, 5. IV. 1835 – Prag, 8. X. 1874). Jedan od prvaka ...

Herder, Johann Gottfried

Herder [hε'rdəɹ], Johann Gottfried, njemački filozof i književnik (Mohrungen, Ist. Pruska, 25. VIII. 1744 ...

invencija

invencija (lat. inventio: izumijevanje, pronalaženje). 1. Domišljatost, stvaralačka mašta, sposobnost ...

Iosifescu, Silvian

Iosifescu [josife'sku], Silvian, rumunjski književni kritičar i teoretičar književnosti (Bukurešt, 21. VI. 1917 ...

Japanci

Japanci, azijski narod naseljen pretežito na japanskim otocima; oko 127 milijuna pripadnika. Od kraja ...

Jordan (država)

Jordan (Al-Urdun; Hašemitsko Kraljevstvo Jordan, Al-Mamlakah al-Urdunniyah al-Hashimiyah), država u ...

kiparstvo

kiparstvo (skulptura, plastika), grana likovne umjetnosti, likovno izražavanje trodimenzionalnim oblicima ...

klasicizam

klasicizam (franc. classicisme, prema lat. classicus: koji pripada najvišoj klasi), stil u likovnim ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8