Upit trijumf, pronađeno natuknica: 59

Dalou, Jules

Dalou [dalu'], Jules, francuski kipar (Pariz, 31. XII. 1838 – Pariz, 15. IV. 1902). Isprva naturalist, ...

D’Annunzio, Gabriele

D’Annunzio [dan:u'ncio], Gabriele, talijanski pisac (Pescara, 12. III. 1863 – Gardone Riviera, Brescia, ...

Duilije, Gaj Marko

Duilije, Gaj Marko (latinski Gaius Marcus Duilius [ga:'i·us ma:'rkus du·i:'li·us]), rimski vojskovođa. ...

Fabije

Fabije (latinski Fabius [fa'bi·us]), ime jedne od najistaknutijih rimskih patricijskih obitelji, kojoj ...

Fama

Fama, rimska božica, kći Zemlje (Terra), personifikacija glasine, što od neznatnih početaka izrasta ...

fasti triumphales

fasti triumphales [fa:'sti: tri·umfa:'le:s], u antičkom Rimu, popis vojskovođa koji su slavili trijumf, ...

Flindt, Flemming

Flindt [fli63308nd], Flemming, danski baletni plesač i koreograf (Kopenhagen, 30. VI. 1936 – Sarasota, Florida, ...

Germanik, Julije Cezar

Germanik, Julije Cezar (latinski Iulius Caesar Germanicus [ju:'li·us kại'sar germa:'nikus]), rimski ...

Gsovsky, Tatjana

Gsovsky [ksɔ'fski], Tatjana, njemačka koreografkinja i pedagoginja ruskog podrijetla (Moskva, 18. III. 1901 ...

Hardy, Alexandre

Hardy [aʀdi'], Alexandre, francuski dramski pjesnik (Pariz, 1570 – Pariz, ? 1632). Pisao tragedije (Didona ...

|<  1 (2)  3  4  5  6