Upit vodič, pronađeno natuknica: 118

drvo

drvo, termin koji ima dvostruko značenje: 1. određeni oblik drvenaste biljke (latinski arbor) i 2. tvar, ...

elektricitet

elektricitet (njem. Elektrizität, prema engl. electricity i franc. électricité < znanstv. lat. electricitas, ...

električna influencija

električna influencija (srednjovj. lat. influentia, od klas. lat. influere: utjecati, prodirati) (elektrostatska ...

električna mreža

električna mreža, skup povezanih električnih elemenata koji služe za prijenos električne energije od ...

električna shema

električna shema, prikaz električnih strujnih krugova, sklopova, uređaja, instalacija, mreža, postrojenja ...

električna vodljivost

električna vodljivost (znak G), fizikalna veličina koja opisuje svojstvo tijela da propušta električnu ...

električna zavojnica

električna zavojnica, električni vodič načinjen od izolirane žice, smotan u spiralu ili petlju, dio ...

električni energetski vod

električni energetski vod, sastavni dio električnih energetskih mreža koji služi za vođenje električne ...

električni motor

električni motor (elektromotor), stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad. Dvije su glavne ...

električni otpor

električni otpor (znak R), fizikalna veličina koja opisuje utjecaj vrste tvari, duljine i debljine vodiča ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >