Upit vodič, pronađeno natuknica: 118

električni stroj

električni stroj, stroj za pretvorbu mehaničke energije u električnu (električni generator), električne ...

elektroda

elektroda (elektro- + grč. ὁδός, put). 1. U elektrotehnici, element za spajanje nekog tijela ili sredstva ...

elektrodinamičko djelovanje

elektrodinamičko djelovanje, djelovanje električne struje u vodiču na drugi vodič ili trajni magnet. ...

faza

faza (grč. φάσıς: pojava). 1. Razvojni stupanj, odsjek ili razdoblje u nekom procesu, dio ciklusa s ...

Fermijeva energija

Fermijeva energija (znak EF), najveća energija koju može imati elektron u čvrstom tijelu pri temperaturi ...

Franklinova ploča

Franklinova ploča [fræ'ŋklin~] (po Benjaminu Franklinu), električni kondenzator jednostavna oblika. ...

Gallup, George Horace

Gallup [gæ'ləp], George Horace, američki sociolog (Jefferson, država Iowa, 8. XI. 1901 – Tschingel, ...

Gligo, Nikša

Gligo, Nikša, hrvatski muzikolog (Split, 6. IV. 1946). Diplomirao na filozofskim fakultetima u Zagrebu ...

Gotha-almanah

Gotha-almanah [go:'ta ~] (Almanach de Gotha), najpoznatiji genealoški godišnjak, izlazio od 1763–1944. ...

Guevara, Antonio de

Guevara [geβa'ra], Antonio de, španjolski filozof i književnik (Treceño, 1480 – Mondoñedo, 3. IV. 1545). ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >