Upit vodič, pronađeno natuknica: 118

Locke, John

Locke [lɔk], John, engleski filozof (Wrington kraj Bristola, 29. VIII. 1632 – Oates, grofovija Essex, ...

Luis de Granada, fray

Luis de Granada [luịs δe γrana'δa], fray, španjolski pisac i mistik (Granada, ? 1504 – Lisabon, 31. XII. 1588). ...

Lukšić, Abel

Lukšić, Abel, hrvatski tiskar, nakladnik i knjižar (Karlovac, 1826 – Rijeka, 18. VIII. 1901). U Karlovcu ...

Madariaga y Rojo, Salvador de

Madariaga y Rojo [maδaria'γa i r:ο'xο], Salvador de, španjolski povjesničar, diplomat, pripovjedač i ...

magnetootpor

magnetootpor, pojava ovisnosti električnoga otpora o vanjskome magnetskom polju. Magnetootpor feromagnetičnih ...

magnetska mjerenja

magnetska mjerenja, mjerenja magnetskih veličina, od kojih su najznačajnije: magnetski tok, magnetska ...

Majmonid

Majmonid (Maimonides, pravo ime Moše ben Maimon, arapski Abū ‘Imrān Mūsā ibn Maimūn), židovski filozof ...

Malleus maleficarum

Malleus maleficarum [ma'l:e·us ~fika:'rum] (lat.: malj za vještice), latinski pisano djelo dvojice njem. ...

Martinis, Dalibor

Martinis, Dalibor, hrvatski likovni i videoumjetnik (Zagreb, 1. VII. 1947). Diplomirao na Akademiji ...

Maskelyne, Nevil

Maskelyne [mæ'skilin], Nevil, engleski astronom (London, 6. X. 1732 – Greenwich, 9. II. 1811). Ravnatelj ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >