Upit vodič, pronađeno natuknica: 118

Peričić, Eduard

Peričić, Eduard, hrvatski povjesničar (Sukošan, 31. XII. 1935 – Zadar, 8. III. 2018). Završio je Filozofski ...

perieget

perieget (grč. περιηγητής: vodič). 1. U antičkoj Grčkoj, osoba koja je strancima pokazivala i tumačila ...

Perzija

Perzija, do 1935. službeni naziv za Iran, izveden od imena Perzijanaca, dominantnog etničkog sloja na ...

Petrić, Frane

Petrić, Frane (Patritius, Patricius [pa:tri'ci∙us], Patrizzi, Franciscus), hrvatski filozof i polihistor ...

Piéron, Henri

Piéron [pjεʀ61533'], Henri, francuski psiholog (Pariz, 18. VI. 1881 – Pariz, 6. XI. 1964). Utemeljitelj ...

Poljak, Josip

Poljak, Josip, hrvatski geolog (Orahovica, 15. XI. 1882 – Zagreb, 20. VIII. 1962). Diplomirao geologiju ...

Praga, Giuseppe

Praga [pra:'ga], Giuseppe, talijanski povjesničar i filolog (Sutomišćica, otok Ugljan, 19. III. 1893 ...

prenapon

prenapon, napon koji se u el. mrežama kratkotrajno pojavljuje između dvaju vodiča ili između pojedinih ...

Priestley, Joseph

Priestley [pri:'stli], Joseph, engleski znanstvenik i filozof (Birstall Fieldhead, 13. III. 1733 – Northumberland, ...

Puchstein, Otto

Puchstein [pu'xštain], Otto, njemački arheolog (Łobez, njemački Labes, danas u Poljskoj, 6. VII. 1856 ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10  >