STRUKE:

Butmir

Butmir, neolitičko nalazište kraj Sarajeva, eponim istoimene kasnoneolitičke kulture (→ butmirska kultura). Arheološka iskapanja provedena su 1893–96. Naselje se prostiralo na približno 20 000 m², istraživana je površina od 5305 m². Pronađeni su mnogobrojni nalazi kremenog i kamenog oruđa, raskošno i raznoliko urešena keramičkog posuđa te dosta antropomorfnih i znatno manje zoomorfnih figurina.

Butmir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10383>.