Cetinska krajina

Cetinska krajina, naziv za upravno i vojnički ustrojeno područje u Dalmatinskoj zagori koje je prvotno (rani srednji vijek) obuhvaćalo prostran teritorij uz gornji i srednji tok rijeke Cetine (→ cetina, županija). Nalazilo se pod osmanskom vlašću od pada Sinja 1513. Završetkom Morejskoga rata i mirom u Srijemskim Karlovcima (1699) veći dio Cetinske krajine, s gradom Sinjem kao središtem, pripao je Mletačkoj Dalmaciji. Osmanlije su 1715. posljednji put ugrozili Cetinsku krajinu i Sinj, ali je njihova opsada završila neuspješno. Mirom u Požarevcu 1718. sveukupan prostor Cetinske krajine priključen je Mletačkoj Dalmaciji. Tijekom mletačko-turskih ratova u XVII. i XVIII. st. postupno se na tom prostoru ustrojava vojna organizacija. Nakon oslobađanja od Osmanlija Cetinska krajina postaje sastavnim dijelom mletačke vojne granice prema Osmanskomu Carstvu. Zapovjedništvo je povjereno pukovniku (colonello della Craina), a podijeljena je 1722. na 2 serdarije (Vučkovića i Grabovca), unutar kojih su po selima ustrojavani banderiji s harambašama na čelu. Od kraja XVII. st. započinje sustavno naseljavanje opustošenih područja Cetinske krajine stanovnicima iz Bosne i Hercegovine te podjeljivanje prostranih zemljišnih posjeda zaslužnim pojedincima (harambašama) koji su se istaknuli u mletačkoj vojnoj službi. Nakon ukinuća Mletačke Republike 1797. opada dotadašnji vojni značaj Cetinske krajine, koja tijekom idućeg razdoblja slijedi sudbinu ostalog dijela Dalmacije.

Cetinska krajina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11353>.