aktivacijska energija

aktivacijska energija, najmanja energija koju molekula mora posjedovati kako bi mogla sudjelovati u kemijskoj pretvorbi pri kojoj nastaje preustroj kemijskih veza. Usko je vezana uz nastanak aktiviranoga kompleksa, a eksperimentalno se određuje iz temperaturne ovisnosti konstante brzine kemijske reakcije na osnovi Arrheniusove jednadžbe. Osim u kemijskim reakcijama, aktivacijska energija nužna je i za zbivanje nekih prijenosnih procesa, npr. za ionsko provođenje električne struje, difuziju i protjecanje viskoznih tekućina.

aktivacijska energija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1221>.