Alberti, Ivan

Alberti, Ivan, hrvatski borac protiv Osmanlija (Split, sredina XVI. st.Klis, 27. V. 1596). Više je godina pripremao oslobađanje Klisa. God. 1594. boravi u Rimu kod pape Klementa VIII. radi dobivanja potpore za rat protiv sultana. Te godine nakratko su ga zatočili Mlečani, koji su se protivili tomu ratu. Pristanak za akciju dobio je 1595. od cara Rudolfa II., a 1596. osigurao je pomoć uskoka. S manjom grupom Splićana, Kaštelana, Poljičana i uskoka osvojio je 8. IV. 1596. klišku utvrdu. Poginuo je braneći klišku utvrdu, a nakon toga se 30. V. sultanovim četama predala i njegova posada. Albertijev pothvat imao je velik odjek u Europi, a u povodu toga događaja sastavljeno je više pjesničkih djela.

Alberti, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1404>.