STRUKE:

alfa i omega

alfa i omega, izraz načinjen od imena prvoga i posljednjega slova u grčkom alfabetu (A, alfa, Ω, omega) a znači: »početak i svršetak«, »sve«. Preuzet je iz Biblije.

alfa i omega. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 15.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1637>.